GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Tel.: 722 904 664
E-mail: poverenec@aascr.czKontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Informační memorandum k souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Souhlas se zpracováváním osobních údajů