Pravidla

1. Preambule

Soutěž má za cíl podpořit zájem škol, jejich žáků a dětí o sport, motivovat je k vlastním sportovním aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony.

2. Princip soutěže

Soutěž je založená na důkladném vyplnění přihlášky, kde velký důraz je kladen zejména na motivační dopis „Proč bych měl dostat cenu“, a následně na nahráváním fotografií, videí či jiných sportovních příspěvků, které deklarují sportovní nadšení soutěžících. Tyto soutěžní příspěvky soutěžící nahrává na profil, který se mu na webových stránkách soutěže vytvoří po odeslání přihlášky. V přihlášce si přitom soutěžící nastavují přihlašovací údaje ke svému profilu. Sportovní příspěvky je možné nahrávat až do ukončení sběru přihlášek.

Účastníci se tedy do soutěže registrují zasláním vyplněné přihlášky, která je umístěna na adrese www.talentroku.cz. Soutěžící mohou výrazně zvýšit své šance na výhru a doložit oprávněnost přihlášky fotkami či videem, jak sportují. Jak bylo zmíněno, tyto sportovní příspěvky je možné nahrávat na profil, který se na webu soutěže vytvoří v momentu odeslání přihlášky. Konečným termínem pro přihlášky i nahrávání příspěvku k profilu je 28.5.2018

Soutěžící tak mapují své sportovní aktivity v průběhu celého roku.

Talent v akci pak mohou všichni přihlášení prokázat v minisoutěžích na facebookovém profilu Talent roku nebo pokud se jejich škola zapojí do dalších projektů Asociace amatérských sportů ČR, kterými jsou poutavé školní soutěže 100 let českého sportu a Hejtmanův pohár.

3. Soutěžní kategorie

Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) nehledě na jejich dosavadní zkušenosti se sportem a pohybovou aktivitou obecně. Toto umožňuje hned 8 kategorií:

Mladý talent – žáci 1. – 4. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Mladý talent – žáci 1. – 4. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 4. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 4. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

 

Velký talent – žáci 5. – 9. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Velký talent – žáci 5. – 9. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

Velký talent – kolektiv žáků 5. – 9. třídy, neregistrovaní v žádném sportovním svazu

Velký talent – kolektiv žáků 5. – 9. třídy, registrovaní ve sportovním svazu

4. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se sídlem na území České republiky. Dále také individuálně přihlášené děti, jejichž škola se soutěže účastnit nechce, ale ony ano.

Účastnit se mohou žáci a děti ve věku od 6 do 18 let, a to ve výše vypsaných kategoriích.

Za každou školu se může přihlásit libovolný počet žáků.

5. Přihlášení do soutěže

Účastníkem soutěže se žák či student stává automaticky po zaslání řádně vyplněné přihlášky.

6. Časový plán soutěže

22. 1. 2018 – oficiální začátek soutěže

22. 1. – 28. 5. 2018 – sběr přihlášek

29. 5. – 12. 6. 2018 – zpracování přihlášek

13. 6. – 30. 6. 2018 – výběr vítězů soutěže porotou

1. 7. 2017 – začátek postupného vyhlašování vítězů soutěže a předávání cen

7. Porota soutěže

Pořadatel soutěže jmenuje porotu, která bude hodnotit jednotlivé nominace. Její složení bude oznámeno na facebookovém profilu Talent roku.

Porota se bude skládat ze sportovců a zástupců partnerů soutěže.

8. Odměny

Vítězové se mohou těšit na poukazy na sportovní vybavení. Jednotlivci 3.000 korun, kolektivy 5.000 korun, škola všech vítězů (8 škol) 5.000 korun.

9. Pořadatel soutěže

Asociace amatérských sportů ČR, z.s.

Václavské náměstí 11

Praha 1

110 00

IČ: 22856072

Ředitel soutěže Antonín Bleša.

10. Podpora

Organizační podpora soutěži je poskytována pouze na adrese soutez@talentroku.cz

11. Ostatní ujednání

Účastníci soutěže souhlasí s využitím zaslaných materiálů k propagaci projektů organizovaných Asociací amatérských sportů ČR, z.s.

Účastí v soutěži dávají soutěžící pořadateli souhlas k využití získaných údajů pro obchodní účely této organizace.

V případě udělení souhlasu zákonným zástupcem se soutěžící zařadí do členské základny Asociace amatérských sportů ČR, z.s., která je pořadatelem soutěže. Soutěžící tím může získat další zajímavé výhody.

Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže každého, kdo poruší pravidla soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit tato pravidla soutěže, přičemž změny budou uveřejněny na webové adrese www.talentroku.cz.