Pravidla / Jaká jsou pravidla projektu Talent roku?

Pravidla projektu Talent roku

1. Princip soutěže

Soutěž má za cíl podpořit zájem škol, jejich žáků a dětí o sport, motivovat je k vlastním sportovním aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony.

2. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie a kvarta) ve věku od 6 do 16 let, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenosti se sportem, a to v následujících kategoriích:

Mladý talent – žáci 1. – 5. třídy, chlapci
Mladý talent – žáci 1. – 5. třídy, dívky
Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 5. třídy
Velký talent – žáci 6. – 9. třídy, chlapci
Velký talent – žáci 6. – 9. třídy, dívky
Velký talent – kolektiv žáků 6. – 9. třídy

3. Přihlášení do soutěže

Účastníci se do soutěže registrují zasláním vyplněné přihlášky, která je umístěna na webové adrese www.talentroku.cz. Soutěžící mohou výrazně zvýšit své šance na výhru následným nahráváním fotografií či videí s jejich sportovními aktivitami na svůj profil. Konečným termínem pro podávání přihlášek i nahrávání příspěvků je 31. 8. 2021.

4. Časový plán soutěže

1. 12. 2019 – oficiální začátek soutěže
1. 12. 2019 – 31. 8. 2021 – sběr přihlášek
1. 9. – 30. 9. 2021 – zpracování přihlášek a výběr vítězů porotou
1. 10. 2021 – začátek postupného vyhlašování vítězů soutěže a předávání cen vítězům

5. Porota soutěže

Pořadatel soutěže jmenuje porotu, která bude hodnotit užší nominace. Její složení bude v určené datum oznámeno na facebookovém profilu Talent roku. Porota se bude skládat ze sportovců a zástupců partnerů soutěže.

6. Odměny

Vítězové se mohou těšit na poukazy na sportovní vybavení nebo sportovní zážitek v celkové hodnotě 3.000,- Kč pro jednotlivce a 5.000,- Kč pro kolektivy. Školy všech vítězů (6 škol) obdrží sportovní vybavení či poukaz v hodnotě 3.000,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě cen pro vítěze (formou poukázky, zážitku, či kombinace obojího). 

7. Speciální výzvy

Vždy v určeném období se účastníci soutěže mohou zúčastnit rovněž několika dílčích, zvlášť hodnocených a oceňovaných výzev. Jedná se například o soutěž:

Talent měsíce
Pro každý kalendářní měsíc v období 1.1. 2020 – 31.8. 2020 bude na profilu účastníka vytvořena skrytá složka (uvidí ji tedy pouze sám účastník), kam bude možno nahrávat zvláštní soutěžní materiály. Tato možnost bude pro každý kalendářní měsíc aktivní pouze po dobu jeho trvání. Poté budou všechny řádně vyplněné složky automaticky zveřejněny a po celý měsíc následující bude mít veřejnost možnost na stránkách pořadatele hlasovat, který 1 soutěžící získá titul Talent měsíce. Pro tuto výzvu neplatí rozdělení dle kategorií a je možno dosáhnout vítězství i opakovaně. Vítěz obdrží odměnu ve formě sportovního zážitku či sportovního vybavení.

Kreativní talent
V období 1.1. 2020 – 31.8. 2021 bude na profilu účastníka vytvořena skrytá složka (uvidí ji tedy pouze sám účastník), kam bude možno nahrávat zvláštní soutěžní materiály. Následně bude porota ustanovená pořadatelem vybírat 1 soutěžícího, který získá titul Kreativní talent. Pro tuto výzvu neplatí rozdělení dle kategorií, zúčastnit se mohou všichni. Vítěz obdrží odměnu ve formě sportovního zážitku či sportovního vybavení.

Talent desetiletí
V období 1.12. 2019 - 30.9. 2021 budou pořadatelem postupně osloveni dosavadní vítězové Talentů roku (včetně vítěze ročníku 2020). Ve spolupráci s pořadatelem tito dostanou možnost vytvořit si sportovní medailonky, jenž budou pořadatelem průběžně zveřejňovány. Po skončení uvedeného období porota ustanovená pořadatelem vybere 1 vítěze, který získá titul Talent desetiletí a zároveň odměnu ve formě poukázek na nákup sportovního vybavení v hodnotě 5.000,- Kč.

8. Pořadatel soutěže

Asociace amatérských sportů ČR, z.s.

Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha – Nové Město
IČ: 22856072
DIČ: CZ22856072
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000120319/2010
zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 21943
email: info@talentroku.cz

9. Ostatní ujednání

Účastníci soutěže souhlasí s využitím zaslaných materiálů k propagaci projektů organizovaných Asociací amatérských sportů ČR, z.s.

Účastí v soutěži dávají soutěžící pořadateli souhlas k využití získaných údajů pro marketingové účely pořadatele.

V případě udělení souhlasu zákonným zástupcem se soutěžící zařadí do členské základny Asociace amatérských sportů ČR, z.s., která je pořadatelem soutěže. Soutěžící tím může získat další zajímavé výhody.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, který poruší pravidla soutěže, nebo zásady fair play.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, přičemž každá taková změna bude uveřejněna na webové adrese www.talentroku.cz.