Pravidla / Jaká jsou pravidla projektu Talent roku?

Pravidla projektu Talent roku

1. Princip soutěže

Soutěž má za cíl podpořit zájem škol, jejich žáků a dětí o sport, motivovat je k vlastním sportovním aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony.


2. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie a kvarta) ve věku od 6 do 16 let, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenosti se sportem, a to v následujících kategoriích:

Mladý talent – žáci 1. – 5. třídy, chlapci

Mladý talent – žáci 1. – 5. třídy, dívky

Mladý talent – kolektiv žáků 1. – 5. třídy

Velký talent – žáci 6. – 9. třídy, chlapci

Velký talent – žáci 6. – 9. třídy, dívky

Velký talent – kolektiv žáků 6. – 9. třídy

Rodina – žáci 1. – 9. třídy s rodinami

V kategorii Rodina se mohou zúčastnit všichni členové domácnosti (rodiče, sourozenci) i širší rodina (prarodiče, tety, bratranci aj.). Podmínkou je účast alespoň jednoho žáka navštěvujícího základní školu (popř. víceleté gymnázium) ve věku od 6 do 16 let a nejméně jedné dospělé osoby, např. jednoho z rodičů tohoto žáka. Věk dalších členů soutěžního týmu není omezen. 


3. Přihlášení do soutěže

Účastníci se do soutěže registrují zasláním vyplněné přihlášky, která je umístěna na webové adrese www.talentroku.cz. Soutěžící mohou výrazně zvýšit své šance na výhru následným nahráváním fotografií či videí se svými sportovními aktivitami na soutěžní profil, vyplněním motivačního dopisu a další aktivitou v podobě účasti v měsíčních výzvách, doporučení talentů apod. Limit pro počet fotografií a videí je uveden v profilu soutěžícího, maximální velikost jednoho videa je 50 MB.

Jeden žák se může zúčastnit soutěže ve více kategoriích, tj. například v kategorii jednotlivců a zároveň v kategorii Rodina. Podmínkou je vyplnění přihlášky a zadání unikátní emailové adresy pro každou kategorii zvlášť. 

Status Věrný soutěžící získává automaticky každý soutěžící, který vyplní přihlášku do 31. 12. 2020. Věrný soutěžící může nahrávat více soutěžních příspěvků a má další výhody oproti běžnému soutěžícímu. Tuto výhodu získal za včasné přihlášení.  


4. Porota soutěže

Pořadatel soutěže jmenuje porotu, která bude hodnotit užší nominace. Její složení bude v určené datum oznámeno na facebookovém profilu Talent roku. Porota se bude skládat ze sportovců a zástupců partnerů soutěže.


5. Odměny

Vítězové se mohou těšit na poukazy na sportovní vybavení nebo sportovní zážitek v celkové hodnotě 3.000,- Kč pro jednotlivce a 5.000,- Kč pro kolektivy a rodiny. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě cen pro vítěze (formou poukázky, zážitku, či kombinace obojího). 


6. Speciální výzvy

Vždy v určeném období se soutěžící mohou zúčastnit rovněž několika dílčích, zvlášť hodnocených a oceňovaných výzev. Účastí v těchto výzvách mohou zároveň zvýšit své šance na výhru v hlavní soutěži. Jedná se například o výzvy:

Kreativní talent

Na profilu účastníka bude vytvořena skrytá složka (uvidí ji tedy pouze sám účastník), kam bude možno nahrávat zvláštní soutěžní materiály. Následně bude porota ustanovená pořadatelem vybírat soutěžící, kteří získají titul Kreativní talent. Pro tuto výzvu neplatí rozdělení dle kategorií, zúčastnit se mohou všichni. Vítěz obdrží odměnu ve formě sportovního zážitku či sportovního vybavení.

Talent měsíce

Pro každý kalendářní měsíc v období 1.1. 2020 – 31.8. 2020 bude na profilu účastníka vytvořena skrytá složka (uvidí ji tedy pouze sám účastník), kam bude možno nahrávat zvláštní soutěžní materiály. Tato možnost bude pro každý kalendářní měsíc aktivní pouze po dobu jeho trvání. Poté budou všechny řádně vyplněné složky automaticky zveřejněny a po celý měsíc následující bude mít veřejnost možnost na stránkách pořadatele hlasovat, který 1 soutěžící získá titul Talent měsíce. Pro tuto výzvu neplatí rozdělení dle kategorií a je možno dosáhnout vítězství i opakovaně. Vítěz obdrží odměnu ve formě sportovního zážitku či sportovního vybavení.


7. Pořadatel soutěže

Asociace amatérských sportů ČR, z.s.

Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha – Nové Město

IČ: 22856072

DIČ: CZ22856072

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000120319/2010

zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 21943

email: info@talentroku.cz


8. Ostatní ujednání

Účastníci soutěže souhlasí s využitím zaslaných materiálů k propagaci projektů organizovaných Asociací amatérských sportů ČR, z.s.

Účastí v soutěži dávají soutěžící pořadateli souhlas k využití získaných údajů pro marketingové účely pořadatele.

V případě udělení souhlasu zákonným zástupcem se soutěžící zařadí do členské základny Asociace amatérských sportů ČR, z.s., která je pořadatelem soutěže. Soutěžící tím může získat další zajímavé výhody.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, který poruší pravidla soutěže, nebo zásady fair play.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, přičemž každá taková změna bude uveřejněna na webové adrese www.talentroku.cz.