Soutěžící / Soutěžící v 7 kategoriích

Soutěžící

Soutěží se v 7 kategoriích. O titul Mladý talent se ucházejí žáci a žákyně z prvního stupně základní školy, titul Velký talent mohou získat chlapci a dívky z druhého stupně ZŠ, nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima až kvarta). Soutěžit mohou kluci, holky, ale i kolektivy bez ohledu na pohlaví.

Zúčastnit se nově může navíc celá rodina, pro kterou je připravena speciální kategorie Rodina. Zapojit se musí alespoň jeden žák základní školy (nebo víceletého gymnázia) a jeden dospělý.

Mladý talent
Kolektiv
Velký talent
Kolektiv
Rodina
Rodina